Personvern

1. Personvern

1.1 Nedenfor beskrives hvordan vi hos Nordic Tech behandler dine personopplysninger.

1.2 Ditt personvern er viktig for oss. Det er derfor viktig for oss å beskytte dine personopplysninger og å sikre at vår behandling av dem skjer på en korrekt og lovlig måte. Den er basert på gjeldende personvernforordning (GDPR) og tydeliggjør hvordan vi jobber for å ivareta dine rettigheter og ditt personvern.

1.3 Disse retningslinjene forklarer hvilke typer personopplysninger vi kan behandle og til hvilket formål, samt hvilke valg og rettigheter du har i forhold til dem.

1.4 Retningslinjene gjelder behandling av personopplysninger som Nordic Tech er ansvarlig for. Dette betyr at vi er ansvarlige for håndtering og behandling av dine personopplysninger. Dette betyr også at du bør kontakte oss med spørsmål eller kommentarer, eller hvis du ønsker å utnytte noen av rettighetene du har i forhold til vår håndtering av dine personopplysninger.

1.5 Disse reglene om vår håndtering av personopplysninger benyttes når vi behandler personopplysninger som samles inn fra deg.

 

2. Personopplysninger behandlet

Vårt utgangspunkt er å ikke håndtere mer personopplysninger enn vi trenger, og vi streber alltid etter å bruke minst mulig personvernsensitive data. Normalt samler vi ikke inn sensitive personopplysninger, med mindre det er juridisk grunnlag for dette ved for eksempel rekruttering eller ansettelse. Primært behandler vi dine personopplysninger for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til kontrakter, avtaler og lover samt for å gjennomføre kunde- og markedsanalyser.

Dersom du som kontaktperson i et selskap som kjøper tjenester fra oss eller er en leverandør, kan vi håndtere følgende personopplysninger om deg:

  • Fornavn og etternavn
  • epostadresse
  • telefonnummer
  • adresse
  • kundenummer/leverandørnummer
  • informasjon om din arbeidsgiver og din yrkesstillings.

 

3. Formålet med behandlingen og rettslig grunnlag

3.1 Når det gjelder deg som kontaktperson hos en bedriftskunde eller leverandør til Nordic Tech, behandler vi dine personopplysninger i punkt 2 ovenfor med det formål å administrere våre kunde- og leverandørforhold, levere varer og tjenester og markedsføre våre varer og tjenester. Behandlingen skjer med bakgrunn av vår legitime interesse i å effektivisere vår bedrift og vår kontakt med kunder og leverandører samt å nå ut med markedsføring. I situasjoner der Nordic Tech selger varer eller tjenester til et selskap hvor du er kontaktperson, er behandlingen begrunnet som nødvendig for at vi skal kunne oppfylle vår avtale med dere.

3.2 Vedrørende kontaktpersoner hos bedriftskunder og leverandører behandler vi dine personopplysninger i punkt 2 til statistikk, kundeundersøkelser og analyse av salg/prosjekter. Behandlingen skjer på bakgrunn av vår legitime interesse i å kunne følge opp, analysere og kvalitetssikre salg/prosjekter.

 

4. Lagring av personopplysninger

4.1 Når det gjelder deg som kontaktperson hos en kunde eller leverandør, lagrer vi dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen.

Lagring av dine data lagres så lenge vi, basert på din yrkesrolle, vurderer at du kan være en potensiell kunde hos oss.

Personopplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne sende deg markedsføring lagres til du har innvendinger mot markedsføringen.

4.2 Vi behandler alltid dine personopplysninger i henhold de krav vi er forpliktet til det i henhold til loven. Eksempler på dette er personopplysninger som er nødvendige for å sikre korrekt regnskapsføring. Denne informasjonen lagres i syv år etter at regnskapshendelsen har inntruffet. I tilfeller der personopplysningene ikke er knyttet til gjeldende lovverk og avtaler, reviderer vi våre registre en gang annethvert år for å fjerne utdaterte personopplysninger.

4.3 Dersom du søker på en ledig stilling hos oss, lagrer og administrerer vi opplysningene for rekrutteringsformål, for å kunne kontakte deg. Dersom du samtykker til fremtidige rekrutteringsmuligheter, kan vi også lagre informasjonen i inntil 12 måneder etter vår siste kontakt, for eventuell oppfølging på et senere tidspunkt. Du rett til å trekke tilbake ditt samtykket når som helt i denne perioden.

4.4 I den grad dine personopplysninger ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålet med behandlingen, eller behandlingen ikke lenger er tillatt av en annen grunn, blir opplysninger anonymisert eller slettet.

 

5. Mottaker

5.1 Vi kan dele dine personopplysninger med våre personopplysnings-partnere, for eksempel selskaper som jobber med IT og skytjenester. I slike tilfeller inngås personopplysningsavtaler som sikrer at dine personopplysninger kun behandles i henhold til denne personopplysningspolicyen.

5.2 Vi kan også gi dine personopplysninger til myndighetene om nødvendig.

5.3 Vi deler ikke dine opplysninger med tredjeparter.

 

6. Sikkerhet

6.1 Vi har utarbeidet rutiner og arbeidsmetoder slik at dine personopplysninger håndteres sikkert. Vårt utgangspunkt er at kun ansatte og andre personer i organisasjonen som trenger personopplysningene for å utføre sine arbeidsoppgaver får tilgang til de.

6.2 Våre sikkerhetssystemer er utviklet med fokus på ditt personvern og beskytter i svært høy grad mot inntrenging, ødeleggelse og andre endringer som kan utgjøre en risiko for ditt personvern. Vi har gode prosedyrer for IT-sikkerhet for å sikre at dine personopplysninger behandles trygt.

 

7. Rettigheter

7.1 Du har rett til å få bekreftelse på om vi behandler personopplysninger om deg, og i så fall få tilgang til disse personopplysningene, og også informasjon rundt personopplysningene og vår håndtering av dem.

7.2 Du har krav på å få uriktige personopplysninger om deg rettet helt ubegrunnet. Du har også rett til, under visse omstendigheter, å supplere ufullstendige personopplysninger.

7.3 Du har rett til, under visse omstendigheter, å få dine personopplysninger slettet av oss, for eksempel hvis personopplysningene ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålene de ble samlet inn for, eller hvis personopplysningene har blitt behandlet på en ulovlig måte.

7.4 Du har rett til å kreve, i noen tilfeller, at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger. Hvis du for eksempel bestrider riktigheten av personopplysningene, kan du kreve at vi begrenser behandlingen i den perioden vi kontrollere om opplysningene er korrekte.

7.5 Du har rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger som skjer grunnet vår legitime interesse. Hvis dette skjer, må vi presentere overbevisende grunner som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter for å kunne fortsette behandlingen.

7.6 Du har rett til å bestride behandlingen av dine personopplysninger i den grad behandlingen brukes for direkte markedsføring. I et slik tilfelle vil vi ikke lenger behandle dine personopplysninger for det formålet.

7.7 Du har rett til, under visse omstendigheter, å få personopplysningene du har gitt oss og som angår deg, i et elektronisk format som vanligvis brukes. Du har rett til å overføre slike data til en annen personvernansvarlig (dataportabilitet).

7.8 Har du har kommentarer til vår behandling av dine personopplysninger, er du velkommen til å kontakte oss (se «Kontakt»). Du har også rett til å sende inn klager på behandlingen av dine personopplysninger til det norske datatilsynet. Vær imidlertid oppmerksom på at det kan være begrensninger i henhold til lov og andre forskrifter som påvirker dine rettigheter ovenfor.

 

8. Innsamling av informasjon og sporing

Du kan besøke vår nettside uten å gi fra deg personlig informasjon. Vi bruker Google Analytics, Google Tag Manager, Clarity og informasjonskapsler for å forbedre tjenesten vår, brukervennligheten og analysere hvordan nettsiden brukes. Informasjonen som samles inn er for det meste anonym datatrafikk som nettleserinformasjon, enhet og språk.

For å sikre at vår nettside fungerer bra og for å forbedre navigasjonen, bruker vi eller tjenesteleverandørene våre informasjonskapsler (små tekstfiler lagret på brukerens datamaskin) og web-beacons (elektroniske bilder som lar våre nettsider telle antall besøkende som har besøkt en bestemt side og for å få tilgang til visse informasjonskapsler) for å samle inn aggregerte data. Ved å bruke nettstedet godtar du bruken av informasjonskapsler. Hvis du ikke ønsker å tillate informasjonskapsler, kan du velge å endre innstillingene i nettleseren din. Les mer om dette i vår policy for informasjonskapsler. Läs mer om detta i vår cookie policy.

 

9. Tillegg og endringer

Vi kan legge til innhold eller gjøre endringer i denne personopplysningspolicyen. Hvis vi gjør det, vil vi publisere den oppdaterte versjonen med et nytt revisjonsnummer.

 

Kontakt oss

Har du spørsmål eller lurer på noe rundtpersonvern? Kanskje ønsker du å oppdatere , rette eller fjerne opplysninger om deg? Du er hjertelig velkommen til å kontakt oss.